บูรณาการและพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่​ 29 มิถุนายน​ 2565​ นายสุทธินันท์ สาริมาน ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมเพื่อผลักดัน บูรณาการและพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ โดยมี นายโอฬาร เต็งรัง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก), สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก, เทศบาลตำบลหัวรอ, องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์ และตำบลหัวรอ การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่:11 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: adminphitsanulok

แกลเลอรี่