ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ขอให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ

วันที่:28 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: adminphitsanulok