ลงนามรับทราบแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (เพิ่มเติม)

  • เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องแนวทางมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(เพิมเติ่ม)
  • คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 250/2565 ลงวันที่26 เมษายน 2565 เรื่องแนวทางส่งเสริมการเปิดเผยและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  • คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 251/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 92/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการป้องกันระบบอุปถัมภ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 99/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี

วันที่:09 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 44

ข้อมูลโดย: adminphitsanulok

เอกสารแนบ:

icon_type