เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 4 จังหวัดได้แก่

1. จังหวัดพิษณุโลก
2. จังหวัดตาก
3. จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 231

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin