อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา มีดังนี้

1. รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือและงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:28 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 151

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin