ประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ จภ.1 (พล.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมข้าราชการ และพนักงานราชการ จภ.1 (พล.) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565